Türk halkı 2008’de parasını en çok nelere harcadı?

alısveris24582Türkiye 2008 alışveriş istatistikleri açıklandı. 2008 yılında en çok nerelere harcamalar yapılmış bu harcamalarla ekonomik krizin bir bağlantısı varmıdır? Bu harcamaların dış ülkelere göre daha iyi yapılması teğet krizi geçtiğimiz anlamınamı gelir?

Türkiye İstatistik Kurulu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de 2008 yılında gıdaya ve eğitime ayrılan payda 2007’ye göre düşüş gözlenirken konut ve ulaştırma harcamalarına ayrılan pay arttı.

Hanehalklarının yaptığı toplam tüketim harcamalarının içinde en yüksek payı yüzde 29,1 ile konut ve kira harcamaları aldı.

TÜİK ”2008 Hanehalkı Tüketim Harcaması Sonuçlarını” açıkladı:
2008 Hanehalkı Bütçe Araştırması sonuçları ile yeni nüfus projeksiyonlarına göre revize edilmiş 2007 Hanehalkı Bütçe Araştırması sonuçlarına yer verilen TÜİK’in sonuçlarına göre, Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 29,1 oranıyla konut ve kira harcamaları alırken, harcamaların yüzde 22,6’sı gıda ve alkolsüz içeceklerden oluştu.

Türkiye genelinde yapılan harcamalar içinde eğitim hizmetleri harcamalarının payı ise yüzde 2 oldu.

Türkiye’de hanehalkı başına aylık ortalama tüketim harcaması 1626 lira olarak tahmin edilirken, bu rakam kentsel yerlerde 1808 lira, kırsal yerlerde ise ortalama 1183 lira olarak öngörüldü.

2008 yılında gıdaya ve eğitime ayrılan payda 2007’ye göre düşüş gözlenirken konut ve ulaştırma harcamalarına ayrılan pay artmıştır.

2008 yılı ile yeni nüfus projeksiyonlarına göre revize edilen 2007 Hanehalkı Bütçe Araştırması sonuçları karşılaştırıldığında, 2007 yılında yüzde 23,6 olan gıda harcaması payının 2008’de yüzde 22,6 olarak gerçekleştiği görüldü.

Bu kapsamda eğitim harcamaları payı yüzde 2,5’ten yüzde 2’ye, sağlık harcamaları payı yüzde 2,4’ten yüzde 1,9’a düşerken, konut harcamaları yüzde 28,9’dan yüzde 29,1’e, ulaştırma harcamalarının yüzde 11,1’den yüzde 14,1’e, kültür ve eğlenceyle ilgili harcamalar ise yüzde 2,1’den yüzde 2,5’e yükseldi.

GELİRİ DÜŞÜK OLANLAR SADECE GIDA HARCAMASINDA

Düşük gelirli hanehalklarının, yüksek gelirli hanehalklarına göre gıdaya iki kat daha fazla pay ayırdığı belirlendi.

Gelire göre sıralı yüzde 20’lik gruplar itibariyle tüketim harcamalarının dağılımına bakıldığında; birinci yüzde 20’lik grupta yer alan hanehalklarının gıda harcamasına ayırdıkları pay yüzde 33,7 iken, beşinci yüzde 20’lik gruptaki hanehalklarının gıda harcamalarına ayırdığı payın yüzde 17,2 olduğu görüldü.

Eğitim hizmetleri harcamalarının oranı ise birinci yüzde 20’lik grup için yüzde 0,7 olurken, beşinci yüzde 20’lik grup için yüzde 3 olarak gerçekleşti.

Toplam gıda harcamasının yüzde 13,5’ini gelire göre sıralı birinci yüzde 20’lik grupta yer alan hanehalkları, yüzde 27,8’ini ise beşinci yüzde 20’lik grupta yer alan hanehalkları yaptı. Konuta yapılan harcamaların yüzde 9,6’sı birinci yüzde 20’lik grupta yer alan hanehalklarına ait iken yüzde 33,1’i beşinci yüzde 20’lik grupta yer aldı.

Toplam eğitim hizmetleri harcamalarında ise birinci yüzde 20’lik grubun payı yüzde 3,3 iken beşinci yüzde 20’lik grubun payı yüzde 56,6 oldu.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir