Sabancı bünyesinde çalışma fırsatlarını değerlendirin

sabanciTürkiye’nin en büyük kuruluşlarından sabancı holding’i bilmeyeniniz yoktur. Sabancı holding bünyesinde kurulmuş bir çok şirket bulunmaktadır. Bu şirketlerde okuduğunuz veya ilgili olarak kariyer yaptığınız bölümden iş bulma imkanınız oldukça yüksektir.

Bu aşamada yapmanız gereken sabancı holding’i biraz araştırmak ve iş başvurusu yapmaktır.

Sabancı holding insan kaynakları bölümünden yapılan açıklama:

Sabancı Topluluğu şirketlerinde insan kaynakları yönetimi anlayışı, iş yapılan farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına proaktif olarak cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların oluşturulmasını içerir.

Farklı sektörlerde ve farklı yapılardaki şirketlerden oluşan Topluluk’ta insan kaynakları politikaları, şirketlerin özel koşullarına ve ihtiyaçlarına yönelik esnekliği sağlayacak biçimde belirlenir. Bu politikaların oluşumunda temel amaç, Sabancı Topluluğu’nun insan yönetimine yönelik uygulama ve önceliklerinin dayandığı temel anlayışı belirlemektedir.

Nitelikli İşgücünü Topluluğa Kazandırma

İnsan kaynakları yönetimi,

 • Nitelikli iş gücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmayı;
 • Topluluğu geleceğe taşıyacak, Sabancı değerlerine sahip, işe en uygun nitelikteki iş gücünü seçmeyi ve işe almayı;
 • Seçme ve işe almada küresel bakış açısı ve proaktif yaklaşımla Topluluğun geleceğe yönelik iş gücü ihtiyaçlarını karşılamayı

hedeflemektedir.

Çalışanların Gelişimine Yatırım Yapma

 • Çalışanlarıın sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak;
 • Yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek;
 • Nitelikli, başarılı, küresel bir iş gücü ve lider havuzu oluşturmak amacıyla çalışanların gelişimini yönlendirmek,

İnsan Kaynakları’nın ana sorumluluğudur.

Organizasyonu Geliştirme ve Güçlendirme

 • Topluluğun başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağı, sistem ve süreçlerinin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması;
 • Yüksek potansiyelli çalışanların performanslarının takibi ve Topluluğun bugün ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmeleri;
 • Çalışanların ve organizasyonun gelişimi için Topluluk içi görevlendirmeler, transfer ve rotasyon uygulamalarının artırılması

İnsan Kaynakları’nın önceliğidir.

Toplam Ücret Yönetimi ve Ödüllendirme

 • Nitelikli iş gücünü Topluluğa çekecek ve çalışanların bağlılığını artıracak rekabetçi ücret ve yan fayda paketi sunmak;
 • Çalışanların kendi iş sonuçlarının sorumluluğunu almalarını teşvik etmek;
 • Çalışanların katkılarını, başarılarını ve yüksek performansını tanımak ve ödüllendirmek;
 • Çalışanları taşıdıkları sorumluluklar ve organizasyona kattıkları değer doğrultusunda ücretlendirmek

İnsan Kaynakları’nın amacıdır.

Çalışanların Motivasyonunu ve Bağlılığını Artırma

 • Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak;
 • Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak; bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek;
 • Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak

İnsan Kaynakları’nın hedefidir.

141 thoughts on “Sabancı bünyesinde çalışma fırsatlarını değerlendirin

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir