İçişleri Bakanlığı Sınavla 55 Personel Alacak

İçişleri Bakanlığı 55 kişilik boş kadro için sınav açıyor. Yapılacak olan sınavla elli beş kişi alınacak. Sınava girecek kişilerin 4 yıl süreli fakültelerden mezun olma şartı aranacak.. İçişleri Bakanlığında MİAH Sınıfında boş bulunan 55 (elli beş) adet kaymakam adayı kadrosuna  sınavla personel alınacaktır.

 

MÜRACAAT  KOŞULLARI :

1-Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az  dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak.

2-1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 2. maddesinde yer alan şartlara ve 657 sayılı D.M.K.nun 48.maddesinde yer alan genel şartlara haiz olmak.

3- 01 Ocak 2011 tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak (01.01.1981 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar). Ancak askerlik ödevleri sırasında yukarıda belirtilen yaş sınırını geçirmiş bulunanların terhislerini müteakip açılacak ilk sınava  müracaat etmiş olmaları şartıyla, mevcut yaş durumları sınava alınmalarına engel teşkil etmez.

4- Erkek adaylar için, askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. (Ancak, yazılı sınav tarihinde askerlik hizmetinde bulunanlardan terhislerine en çok 3 ay kalanlar yazılı sınava kabul edilirler.)

5- 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSSP37) puanı 75 ve üzeri olmak.

 

MÜRACAAT ŞEKLİ VE TARİHLERİ

Adaylar başvurularını e-Devlet şifre numaraları ile 29 Kasım – 10 Aralık 2010 tarihleri arasında www.icisleri.gov.tr internet adresinden “Kaymakam Adaylığı Müracaat Formu”nu doldurmak suretiyle elektronik ortamda yapacaklardır. Müracaat için tanınan son gün saat 18:00’de sistem müracaatlara kapatılacaktır.

e-Devlet şifresi bulunmayan adayların, bulundukları yer PTT Merkez Müdürlüklerinden (şahsen başvuru üzerine ve 1TL karşılığında) e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Elektronik ortamda müracaat formuna yüklenilecek fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun, adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte vesikalık fotoğraf olacaktır. Adayların, internet üzerinden bilgilerini kaydettikten sonra Müracaat Formunun dökümünü almaları gerekmektedir.

Müracaat formları, yazılı sınav sonuçları açıklandıktan sonra sadece yazılı sınavı kazanan adaylar tarafından kendilerine yapılacak tebligatta istenilecek diğer belgelerle birlikte sınav bürosuna teslim edilecektir. Yukarıda belirtilen müracaat koşullarını taşımadan müracaatta bulunan adayların müracaatları geçersiz sayılacak, müracaat formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir