Evde bakım maaşı nasıl alınır ?

Evde bakım maaşı nasıl alınır ?Evde bakım parası ücretleri ne kadardır, evde bakım maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Sağlık kurulu raporunda ‘ağır özürlü’ ibaresi bulunan kişilere bakan kişilere destek amaçlı yapılan evde bakım maaşı hakkında sık sorulan sorulara cevapları buradan bulabilirsiniz.

Aşağıdaki evde bakım maaşı tutarları 2013 yılına aittir.

  • İlk 6 ay (Ocak – Haziran) için evde bakım maaşı: 699,61 TL
  • İkinci 6 ay (Temmuz – Aralık) için evde bakım maaşı: 730,28 TL

Evde bakım maaşı nasıl alınır, başvuru süreci nasıl işliyor?

  1. Şartları sağlayanlar gerekli evraklarla birlikte bulundukları yerdeki Sosyal Hizmetler İl müdürlüğü veya varsa Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü’ne başvururlar.
  2. Başvurulan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından başvuran kişinin sosyal incelemesi yapılarak durumu değerlendirilir ve şartları sağladığına kanaat getirilirse başvuru kabul edilir.
  3. Başvurusu kabul edilip maaşı bağlanan kişilerin durumlarındaki değişme başvuruda bulunduğu Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından takip edilir. (Ayrıca başvuranlar durumlarındaki değişmeyi 90 gün içerisinde başvuruda bulundukları müdürlüğe bildirmekle yükümlüdürler.)

Evde bakım parası için başvuran kişinin ya da hanesinde bulunan kişilerin sosyal güvencesinin (SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur gibi) olması ilgilinin evde bakım maaşı almasına engel midir?

Hayır, mevzuatta özürlü bireyin ya da hanesinde bulunan yakınlarının sosyal güvenceli olmasının evde bakım ücretini almaya engel teşkil edeceği bir hüküm bulunmamaktadır. Yalnız, sosyal güvenceye sahip bir engelli bireyin çalışabilecek durumda olduğu varsayılarak “Özürlü bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma muhtaç olması.” şartını yerine getirmediği kanaatine varılabilir. O yüzden burada başvuruda bulunulan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün vereceği karar çok önemli. Yine de sosyal güvencesi olup da başkasının yardımı olmadan hayatını idame ettiremeyecek engelliler için sosyal güvencesinden dolayı evde bakım maaşının kesilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Aynı şekilde engelli ile beraber yaşayan “bakmakla yükümlü olunana bireyler” kapsamında değerlendirilen kişilerin de SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur gibi sosyal güvencesinin olması evde bakım maaşı almaya engel değildir.

Evde bakım maaşı gelir hesabına kimler dahil edilir, bakmakla yükümlü olunan bireyler kimlerdir?

Evde bakım maaşı gelir hesaplaması için bu hesaplamaya dahil edilecek kişiler mevzuatta belirlenmiştir. Mevzuatta gelir hesabına “bakmakla yükümlü olunan bireyler”in dahil edileceği ifade edilmiş ve evde bakım maaşı için gelir hesaplamasına dahil edilecek bakmakla yükümlü olunan bireyler iki bölümde gruplanmıştır:

Birinci bölüm: “üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç özürlünün kendisi ve kendisi ile birlikte aynı evde yaşayan; eşi, çocukları ile ana ve babası, çocuklarının eşleri, evli olmayan torunları, ana ve babasının ana ve babası, evli olmayan kardeşleri, eşinin ana ve babası, eşinin evli olmayan kardeşleri; başka bir adreste bulunsa dahi evli olmayan ve eğitimini devam ettiren çocukları ile aynı durumdaki kardeşleri ve eşinin kardeşleri ile aynı evde yaşamakta iken er veya erbaş olarak askere gitmiş olan babası, çocuğu ve kardeşi; ayrı adreslerde ikamet etse dahi özürlü üzerinde velayeti devam eden anne ve babası”;

İkinci bölüm: “kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunamayan özürlü ile aynı evde yaşayan ve bakım hizmeti vermeyi yazılı olarak taahhüt eden akraba, vasi ve bunlarla birlikte aynı evde yaşayan kişiler.”
Evde bakım maaşı için başvurularda başvuran bireylerin gelir hesaplamaları için tespit edilecek kanunen bakmakla yükümlü olunan bireyler ilk önce birinci bölüm kapsamında değerlendirilerek işlem yapılacaktır. Birinci bölüm çerçevesinde yapılan işlemin olumlu sonuçlanması halinde ikinci bölüme geçilmeyecektir; fakat birinci bölüm çerçevesinde yapılan işlemin olumsuz sonuçlanması halinde kanunen bakmakla yükümlü olunan bireylerin bulunması için yukarıdaki ikinci bölüm çerçevesinde işlem yapılacaktır.

İkinci bölümde yer alan “kanunen bakmakla yükümlü” ifadesi; özürlünün eşi ile 18 yaşından küçük özürlünün anne ve/veya babasını kapsamaktadır. Bu durumda evli olan veya 18 yaşından küçük olup anne ve/veya babası bulunan özürlü ikinci bölüm kapsamında değerlendirilemeyecektir. Ancak buradaki eş ile 18 yaşından küçük özürlünün anne ve/veya babasının özürlüye bakamayacak durumda olup özürlüye bakmak istememesi halinde bu kişiler de kanunen bakmakla yükümlü kişiler dışında değerlendirilecektir.

Evde bakım maaşı gelir sınırı hesaplaması nasıl yapılıyor?

Yukarıda açıklanan gelir hesabına dahil edilecek kişilerin de gelirleri dahil olmak üzere başvuranın geliri de hesaba katılarak bireyin hanesindeki toplam gelir bulunur ve bu toplam gelir hanedeki bakmakla yükümlü olunan birey sayısına bölünür. Çıkan tutarın 2013 için 467 TL’den az olması gerekmektedir. Kişi başına düşen gelir 467 TL’den yüksek çıkar ise 2013 yılı için gelir sınırı aşılmış olarak kabul edilerek kişinin başvurusu kabul edilmez.

FORMÜL: Bakmakla yükümlü olunan bireylerin toplam gelirleri / Bakmakla yükümlü olunan bireylerin toplam sayısı.

Kendine bakamayacak derecede yaşlı olan yaşlılara da evde bakım maaşı bağlanabilir mi?

Hayır, evde bakım maaşı sadece sağlık kurulu raporunda “Ağır Özürlü” ibaresi bulunan engelliler içindir. Hayatını tek başına devam ettiremeyecek olan yaşlılar evde bakım parası alamazlar. Engelli maaşı alabilmek için ağır özürlü olmak şartı aranmaktadır. Yaşlı kimsenin de “Ağır Özürlü” ibareli sağlık kurulu raporu bulunuyorsa yaşına bakılmaksızın bu kişiye -diğer şartları da sağlıyorsa- evde bakım parası bağlanabilir.

Bir Cevap Yazın