Emekli Maaşlarına yeni zam Mart ayında yansıyacak!

Beklenen haber geldi.Torba yasasıyla birlikte emekli maaşlarında ki zam oranı mart ayında başlıyor. Mart ayında ilk zamlı maaşlarını alacak emeklilere müjde!

Tarihi af getiren Torba Yasa yürürlüğe girdi. Torba Yasa’nın yürürlüğe girmesiyle, milyonlarca emekli de 2011 zam farklarını Mart ayında alabilecek. En düşük emekli maaşına verilen 60 TL’lik zam nedeniyle bu gruptaki emekliler Mart ayında 180 TL’ye varan fark alacak. Yürürlüğe giren Torba Yasa, alacakların yeniden yapılandırılmasının yanısıra çalışma hayatına ilişkin birçok yeni düzenlemeyi de kapsıyor

Vergi ve prim alacaklarına af düzenlemesiyle yola çıkılan ancak birbirinden farklı onlarca düzenlemenin yeraldığı tartışmalı Torba Yasa, Cumhurbaşkanı Gül tarafından onaylanmasının ardından dünkü Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlandı. Böylece aylardır beklenen af kanunu yürürlüğe girmiş oldu. Torba Yasa’nın yürürlüğe girmesiyle, milyonlarca emekli de 2011 zam farklarını Mart ayında alabilecek. En düşük emekli maaşına verilen 60 TL’lik zam nedeniyle bu gruptaki emekliler Mart ayında 180 TL’ye varan fark alacaklar.

18 eşit taksit olabilecek

Yasaya göre, 31 Aralık 2010 tarihine kadar ödenmemiş vergiler ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, idari para cezaları, gümrük vergileri; belediyelerin beyannamelere ilişkin vergileri, 2010’da tahakkuk eden vergileri, ödenmemiş ücret, su kullanım, büyükşehir belediyelerinin su ve atık su bedeli alacakları yeniden yapılandırma kapsamında olacak. Alacaklar, TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak. Ancak yasadaki düzenlemeler bununla da sınırlı değil.

Yasa uyarınca, alacaklar 2’şer aylık dönemler halinde, azami 18 eşit taksitte ödenebilecek. Hem vergi hem de prim borcu olanlar, bir ay birini diğer ay ötekini ödeyebilecek. Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekecek. Yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, KDV ve ÖTV için başvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince, çok zor durum olmaksızın, her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödemez ya da eksik öderse düzenlemeden yararlanamayacak.

Çalışanlara ne getiriyor?

* Hükümet, belediyeler ve il özel idarelerinde çalışan istihdam fazlası işçileri başka kurumlara dağıtıyor. Buna göre il özel idarelerindeki ihtiyaç fazlası işçiler Karayolları Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına, belediyelerdeki işçiler ise Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı’na gönderilecek. Bunun için 5 işgünü içinde yeni işyerinde işe başlamayanlar istifa etmiş sayılacak.

* Yasayla kamu çalışanlarının rızaları dışında kurum içi ve kurumlar arasında 1 yıldan 6 aya kadar görevlendirilmesi mümkün olabilecek. Sendikalar bu hükme “Sürgün kural haline gelecek” gerekçesiyle karşı çıkıyorlar.

* Yasayla mevcut kanunda “kısa çalışma ödeneğini” doğuran hallerle ilgili, “genel ekonomik kriz ve zorlayıcı sebepler”e ilave olarak “sektörel veya bölgesel kriz” ibareleri de eklendi.

* İşsizin parası, işverenlerin teşvikinde kullanılacak.
* Kısmi süreli çalışanlar emekli olamayacak.
* Kısmi süreli çalışanlar sigortasını kendisi ödeyecek.
* Kısa çalışma ödeneği 18 yaşa göre belirleniyor.
* Özel sektörde 10 yılın üzerinde yöneticilik yapmış kişiler, kamu kurumlarının başına getirilebilecek.
* İş yeri denetimleri, bakanlık memurlarınca yapılacak.

One thought on “Emekli Maaşlarına yeni zam Mart ayında yansıyacak!

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir