Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 5 Bin Personel Alımı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 5 Bin Personel Alacak! Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yeni personel alımlarına ilişkin detayları Bakan Ayşenur İslam kısmen açıkladı! Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, 24 Haber TV moderatör kuşağında, Gazeteci Yaşar Taşkın Koç’un sorularını cevapladı. TBMM’ye sunulacak yeni tasarıyla ilgili bilgi veren İSLAM, 2018’e kadar 5 bin Sosyal Hizmet Görevlisi alımı yapılacağını ifade ederek personel alımlarında sadece KPSS aramayacaklarını, personel alımlarında çok ciddi sınavlar yapacaklarını açıkladı. Continue Reading “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 5 Bin Personel Alımı”

Sağlık Bakanlığı 20 Bin Sağlık Personeli Memur Alımı

Sağlık Bakanlığı 20 Bin Personel AlımıSağlık Personeli olarak çalışmak isteyen adaylar, Kamu Personeli Seçme Sınavı puanlarının açıklanması ile birlikte nasıl bir başvuru süreci izlemeleri gerektiği hakkında araştırma yaparken, kamu kurum ve kuruluşlarından alımlara ilişkin haberler gelmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, 2015 yılında 20 bin personelin Bakanlık tarafından işe alınacağı müjdesini verdi. Özellikle büyük merak konusu olan bu haberde açıklığa kavuşmuş oldu.

Açıklamayı yapan Sayın Müsteşar sözlerine şöyle devam etti: “ Ameliyathanelerimizde hekim ve hemşirelerimiz var. Burada birde ayrıca yardımcı personellerimiz bulunmaktadır. Bunlar hastaların transferleri ve alımları ile ilgilenmektedirler. Buradaki malzemelerin temini ise hemşireler tarafından yapılmaktadır. Hemşireler malzemeleri ameliyattan önce alır, açıp kullanır ve daha sonrasında ise geri verir. Buradaki zimmet hemşirelerde bulunmaktadır ancak; bunu yardımcı sağlık personelinin yapması son derece yanlıştır.

Şuanda yeni bir çalışma içerisindeyiz. İlk olarak uzman ebelik konusunda bir çalışma yapıyoruz. Burada uzman ebelerin doğumları koordine etmesi ve uzman statüsüne geçmesi için bazı eğitimler verilecek. Bu eğitimler ile sağlık sektöründe ise büyük bir adım atılacak. “

2015 KPSS Sağlık Bakanlığı Personel Alımları

Bunları söyleyen Müsteşar aynı zamanda sözlerine ise şu şekilde devam etti: “ 2015 yılında alınacak olan personel bütçeden sonra belli olacaktır. Fakat 20 bin civarında bir sağlık personeli almayı hedefliyoruz. Burada daha ziyade uzman, tekniker pozisyonundaki yüksekokuldan mezun olmuş teknikerleri değerlendireceğiz. “ dedi. Bunun çalışmalarının devam ettiğini ve yoğun bir şekilde takip ettiğini de ayrıca Sayın Prof. Dr. Eyüp Gümüş ifade etti.

Sağlık Bakanlığı 2015 KPSS tercih ve atamalarına yönelik detaylı bilgilendirmeyi sitemizi sürekli takip ederek bulabilirsiniz.

Kpss şartı aranmadan nasıl memur olunur?

Kpss şartı aranmadan nasıl memur olunur?Kamu personeli seçme sınavı kimilerine göre sadece şans kimilerine göre azimli çalışma sonucu kazanılan bir sınavdır. Sizi bu durumdan sıyıracak istisnai bir memur olma yöntemi var. Bu istisnai kadrolar, 657′nin 59. maddesinde tek tek sayılmıştır.

Bu yazıda ise kamuda memur statüsünde değil de, diğer statülerde çalışanlardan memuriyete geçiş hakları olanlara yer vereceğiz.

MEMURLUĞA GEÇİŞ HAKKI OLAN STATÜLER

En az 2 yıl çalışmış olmak kaydıyla, memurluğa geçiş hakkı olan diğer kamu statüleri şu şekildedir:

1- Subay ve astsubaylar

2- Sözleşmeli subay ve astsubaylar

3- Uzman jandarmalar

4- Hakim ve savcılar (hakim ve savcı adayları hariç)

5- Profesör, doçent ve yardımcı doçent

6- Uzman erbaş

7- Öğretim görevlisi, okutman, çevirici, araştırma görevlisi ve 2547′e tabi uzman

ORTAK ŞART

Bunlardan memur kadrosuna atanmak isteyenlerin şu 2 ortak şartı taşıması gerekmektedir.

1- En az 2 yıl bu statülerde çalışmış olmaları gerekmektedir.

2- Kendi istekleriyle görevlerinden çekilmiş veya görev süreleri sona ermiş olmaları gerekmektedir. (Atılma kabul edilmemektedir)

BU DURUMDAKİLER KİM ATIYOR?

Bu durumda olan kamu personelini atayan merkezi bir kurum bulunmamaktadır. Bu şartları taşıyan birini, herhangi bir kamu kurumu atayabilir ama merkezi olarak bu işi yürüten bir kurum bulunmamaktadır.

BUNLAR İÇİN, BEKLEME SÜRELERİ UYGULANMIYOR

Normalde bir memurun istifa ettikten sonra başka bir memur kadrosuna atanabilmek için, istifa ediş şekline bağlı olarak, en az 6 ay geçmesi (beklenmesi) gerekmektedir. Ancak yukarıdaki yer verilen statülerden memur kadrolarına yapılacak geçişlerde, bu 6 aylık bekleme süreleri uygulanmamaktadır.

MEMURLUĞA GEÇİŞ HAKKI OLMAYAN DİĞER STATÜLER

KPSS ile atama yapılmış olun veya olmasın, sözleşmeli personel, işçi, geçici işçi ve taşeron işçilerinin, yukarıda yer verildiği şekliyle belirli bir süre çalıştıktan sonra memur kadrolarına atanma hakkı gibi bir hak bulunmamaktadır.

2014 KPSS’de kaç puan ile hangi kuruma yerleşebilirsiniz ?

2014 KPSS'de kaç puan ile hangi kuruma yerleşebilirsiniz ?2014 KPSS sonrası kaç puanla hangi kuruma atama yapılacağı belli oldu. KPSS Sonuçları açıklandığında farklı puan türlerinde sonuçlarla karşılaşıyorsunuz. Peki bu puan türlerini hangi kurumlara başvururken kullanabilirsiniz:

KPSS’DE KAÇ PUANLA HANGİ KURUMA BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ?

P3 Puan türüyle herhangi bir lisans mezunu 4001 kadrolarınabaşvurabilir. P93 Puan türüyle herhangi bir önlisans mezunu 3001 kadrolarınabaşvurabilir.

KPSS Puanları

P94 Puan türüyle herhangi bir ortaöğretim mezunu 2001 kadrolarınabaşvurabilir.

P10 Puan türüyle, ÖABT’ye girmeyen öğretmen adayları bu puan türüne göre öğretmenlik başvurusu yapmaktadır.

P121 Puan türüyle ÖABT’ye giren öğretmen adayları bu puan türüyle öğretmenlik başvurusu yapmaktadır.

PUAN TÜRÜ

KURUM

PUAN İÇERİĞİ

KPSSP1

 Merkez bankası müfettiş yardımcılığı

Merkez bankası uzman yardımcılığı

GY:0,7GK:0,3

KPSSP3

LİSANS MEZUNLARININ KPSS-B YERLEŞTİRMELERİNDE KULLANILAN PUAN TÜRÜ

KPSSP93

ÖNLİSANS MEZUNLARININ KPSS-B YERLEŞTİRMELERİNDE KULLANILAN PUAN TÜRÜ

KPSSP94

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ KPSS-B YERLEŞTİRMELERİNDE KULLANILAN PUAN TÜRÜ

KPSSP4

DPT ve  TCMB Uzman Yardımcısı

TCMB Denetçi Yardımcısı

GY:0,5, GK:0,4, YD:0,1

KPSSP5

Çalışma  ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yrd.

Kamu İhale Uzman Yrd.

Rekabet Uzman Yrd.

GY:0,5, GK:0,3, YD:0,2

KPSSP6

Denizcilik Müstearlığı  Denizcilik Uzman.Yrd.

SPK Uzman Hukukçu Yrd.

SPK Uzman Yrd.

EPDK Enerji Uzman Yrd (Mühendis)

GY:0,5, GK:0,1, YD:0,4

KPSSP7

 Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı (Teknik) GY:0,45, GK:0,25, YD:0,3

KPSSP8

Kül. ve Tur. Bk. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Stajyer Kont. (Mimar, Müh vs.)

Kül. ve Tur. Bk. Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Stajyer Kont. (Mimar, Müh vs.)

Kül. ve Tur. Bk. Kültür ve Turizm Uz. Yrd. Tar ve Köy İş. Bak Müf. Yrd.

GY:0,4, GK:D,4, YD:0,2

KPSSP10

MEB ÖĞRETMEN ATAMASI İÇİN KULLANILAN PUAN TÜRÜ GY:0.3, GK:0.3, EB:0.4

KPSSP12

Sağlık Bak. Müfettiş Yardımcısı (Teknik) GY:0,45, GK:0,3, HU:0,15, YD:0,1

KPSSP13

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İŞ MÜFETTİŞİ YARDIMCILIĞI GY:0,45GK:0,25HU:0,1YD:0,2

KPSSP16

 BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

HAZİNE UZMAN YARDIMCILIĞI(mühendis)

GY:0,35GK:0,10İŞ:0,25YD:0,30

KPSSP17

 AB Uz.Yrd. (Mühendis) Hazine Uzm.Yrd.(Mühendis) GY:0,3, GK:0,2, İK:0,2, YD:0,3

KPSSP18

Hazine Uzman Yardımcısı (Ulus. Tic.)

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ UZMAN YARDIMCILIĞI(İktisat)

G Y.0,15, GK:0,1, İK:0,45, YD:0,3

KPSSP20

 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU UZMAN YARDIMCISI GY:0.10GK:0.10HU:0.65İK:0.15

KPSSP21

AB Genel Sekreterliği AB Uz.Yrd.(Hukuk) Hazine Uz. Yrd. (Hukuk)

Bayındırlık ve İskan B. Müf.Yrd. (Hukuk)

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,5, YD:0,3

KPSSP22

AB Genel Sekreterliği AB Uzman Yrd. (İktisat)

Hazine Uzman Yrd.(İktisat)

GY:0,1, GK:0,1, İK:0,5, YD:0,3

KPSSP23

AB Uzman Yrd. (İşletme) , Hazine Uzm.Yrd. (İşletme) GY:0,1, GK:0,1, İŞ:0,5, YD:0,3

KPSSP24

AB Genel Sekreterliği AB Uzman Yrd. (Maliye)

Hazine Uzman Yrd. (Maliye)

TBMM Uzman Yardımcısı

GY:0,1, GK:0,1, MA:0,5, YD:0,3

KPSSP25

Hazine Uzman Yrd.

SSK Sigorta Uzman Yrd. (Aktüerya)

GY.0,1, GK:0,1, İA:0,5, YD:0,3

KPSSP27

 KOSGEB – KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ UZMAN YARDIMCISI GY:0.10GK:0.10YD:0.10İK:0.35İŞ:0.35

 

KPSSP29

 TÜRK EXİMBANK UZMAN YARDIMCISI GY:0.10GK:0.10HU:0.10İK:0.10İŞ:0.60

KPSSP30

AB Genel Sekreterliği AB Uzman Yrd. (Kamu Yön)

Hazine Uzman Yrd. (Kamu Yön)

GY:0,1, GK:0,1, KY:0,4, MA:0,1, YD:0,3

KPSSP31

İçişleri APK Uzman Yardımcısı

İçişleri İl Planlama Uzman Yrd.

TBMM Uzman Yrd.

GY:0,2, GK:0,2, IK:0,2,

lA:0,1, KY:0,2, MA:0,1

KPSSP33

 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı  Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği    uzman yardımcısı

 

GY:0,15GK:0,1İK:0,2KY:0,2Uİ:0,25

KPSSP34

DİE Uzman Yrd. (Teknik)

Hazine Uzman  Yrd (Sigortacılık/Aktüerya)

TBMM Uzman Yrd.

GY:0,15, GK:0,1, İK:0,2,

EK:0,15, İA:0,3, YD:0,1

KPSSP35

Bağ-Kur Denetmen Yrd.

Ulaştırma Bakanlığı Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Müfettiş Yrd.

TBMM Uzman Yrd.

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

İK:0,2, MA:0,2, MU:0,2

KPSSP36

AB Genel Sekreterliği AB Uzman Yrd. (Uluslar.İlişkiler)

Dışişleri Aday Meslek Memuru

Sağlık Bakanlığı  AB Uzman Yrd.

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,05,

İK:0,05, Uİ:0,1, YD:0,6

KPSSP37

Kaymakam Adayı

TBMM Uzman Yrd.

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1,

İK:0,2, KY:0,4, MA:0,1

KPSSP39

 BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME UZMAN VE AKTÜER YARDIMCILIĞI GY:0,2GK:0,1HU:0,2İK:0,1MA:0,1MU:0,2YD:0,1

KPSSP40

Stajyer Hazine Kontrolör Yrd.

Vergi  Müfettiş Yrd.

GY:0,2, GK:0,1, HU:0,15, İK:0,15, MA:0,15, MU:0,15, YD:0,1

KPSSP42

Devlet Malları Uzman Yrd.

Milli Emlak Denetmen Yrd.

Milli Emlak Uzman Yrd.

GY:0,15, GK:0,15, HU:0,3, İK:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP43

Muhasebat Muhasebe Uzman Yrd.

Muhasebat Muhasebe Denetmen Yrd.

Devlet Muhasebe Uzman Yrd.

GY:0,15, GK:0,15, HU:0,1,İK:0,15,

MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1

KPSSP44

Gümrük Müfettiş Yrd.

Gümrük Uzman Yrd.

Stajyer Gümrük Kontrolörü Yrd.

GY:0,15, GK:0,1, HU:0,2,

İK:0,2, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP45

 İçişleri Bakanlığı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLİ İDARELER STAJYER KONTROLÖRÜ GY:0.15GK:0.10HU:0.25İK:0.10MA:0.10MU:0.10KY:0.20

KPSSP46

 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM UZMAN YARDIMCISI GY:0,1GK:0,15HU:0,2İK:0,1MU:0,15ÇE:0.2YD:0,1

KPSSP47

Devlet Personel Uzman Yrd.

TBMM Uzman Yrd.

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

İK:0,2, KY:0,2, MA:0,1, YD:0,1

KPSSP48

TBMM Uzman Yrd. GY.0,1, GK:0,1, ÇE:0,2, HU:0,2, İK:0,1, KY:0,15, Uİ:0,15

KPSSP49

Devlet Gelir Uzman Yrd.

Gelir Uzman Yrd.

Vergi Denetmen Yrd.

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

İK:0,2, MA:0,2, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP51

Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı  Müfettiş Yrd.

Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı  Yrd.

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

İK:0,15, MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1

KPSSP53

 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müd. Stj. Kontrolör   Yrd.

Kültür ve Turizm. Bakanlığı  Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Stajyer Kontrolör Yrd.

Kültür  ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Uzman Yrd.

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,15, IK:0,15, MA:0,15, MU:0,15, YD:0,2

KPSSP54

Vergi Müfettişliği Yrd. GY:0,3, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP56

Devlet Bütçe Uzman Yrd.

TBMM Uzman Yrd.

GY:0,2, GK:0,1, HU:0,15, İK:0,15,

İA:0,05, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP57

Vergi Müfettişliği Yrd. GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,15, İŞ:0,1, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP58

DİE Uzman Yrd. Hazine Uzman Yrd. GY:0,15, GK:0,1, ÇE:0,15, İK:0,2, İA:0,1, İŞ:0,15, MU:0,05, YD:0,1

KPSSP62

Kamu İhale Uzman Yrd. GY:0,1, GK:0,1, HU:0,3, İK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP63

SSK Sigorta Uzman Yrd. GY:0,1, GK:0,1HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,3

KPSSP64

Bilim Teknoloji Ve Sanayi Bakanlığı AB Uzman. Yrd. GY:0,2, GK:0,2, HU:0,05, İK:0,05, !A:0,05, İŞ:0,05, KY:0,05, Uİ:0,05, YD:0,3

KPSSP65

 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GY:0.15GK:0.15YD:0.10HU:0.10İK:0.10İŞ:0.10MA:0.10MU:0.10KY:0.10

KPSSP67

Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı (İdari) GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,1, İŞ:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,1YD:0,1

KPSSP68

Dışişleri Aday idari Memur GY:0,35, GK:0,35, YD:0,3

KPSSP69

Dışişleri Haberleşme Teknik Personel GY:0,4, GK:0,25, İA:0,15, YD:0,2

KPSSP70

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı  Müfettiş.Yrd. (Mühendis) GY:0,4, GK:0,3, YD:0,3

KPSSP71

 BDDK yeminli murakıp yardımcılığı GY:0,2GK:0,1HU:0,1İK:0,15MA:0,15MU:0,1EK:0,05İA:0,05YD:0,1

KPSSP72

MASAK Uzman Yrd. GY:0,2, GK:0,1, HU:0,2,

İK:0,2, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP75

 T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI HAZİNE UZMAN YARDIMCILIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞINA GİRİŞ SINAVI İLE AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ UZMAN YARDIMCISI

GY:0.40GK:0.10YD:0.10İA:0.40

KPSSP76

Hazine Müsteşarlığı  Sigorta Denetleme Uzman Yrd. GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,2, YD:0,1

KPSSP77

Telekomünikasyon Uzman Yrd. (GİH) GY:0,15, GK:0,15, HU:0,15, İK:0,15,

İŞ:0,15, MU:0,1, YD:0,15

KPSSP78

Telekomünikasyon Uzman Yrd. (THS) GY:0,4, GK:0,35, lA:0,1, YD:0,15

KPSSP79

 SAVUNMA SANAYİİ UZMAN YARDIMCILIĞI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNDAN

BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI

GY:0.15GK:0.10HU:0.75

KPSSP82

 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı  Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği    uzman yardımcısı GY: 0.15 GK:0.15YD:0.20HU:0.10İK:0.10İŞ:0.05MA:0.05KY:0.05Uİ:0.15

KPSSP86

İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞIENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILIĞI

GY:0.20GK:0.10YD:0.20HU:0.10İK:0.10MA:0.10KY:0.10Uİ:0.10

KPSSP88

Hazine Uzman Yrd. (Ulus. İliş.)

Sağlık Bakanlığı  AB Uzman Yrd.

GY.0,2, GK:0,1, HU:0,1,

İK:0,1, Uİ:0,1, YD:0,4

KPSSP89

Çal. Sos. Güvenli Bakanlığı  Müfettiş Yrd.

Tarım ve Köy İşletmeciliği  Bakım  Kont. Yrd.

GY:0,2, GK:0,2, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP92

Hazine Uzman Yrd. (Matematik)

Hazine Uzman Yardımcısı (Ekonometri)

APK Maliye Uzman Yardımcısı

GY:0,15, GK:0,1, EK:0,15, İK:0,15, lA:0,15, YD:0,3

KPSSP95

Başbakanlık Uzman Yrd. GY:0,1, GK:0,1, HU:0,15, İK:0,1, |Ş:0,1,KY:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,15

KPSSP96

Dış Ticarette Standardidasyon Denetmen Yrd. GY:0,35, GK:0,35,

İŞ:0,1, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP97

Başbakanlık Uzman Yrd. (Hukuk Ağırlıklı Puan)

TBMM Uzman Yrd.

GY:0,15, GK:0,15, HU:0,5, İK:0,1, KY:0,1

KPSSP98

TBMM Uzman Yrd. GY:0,15, GK:0,15, İK:0,5, İŞ:0,1, MU:0,1

KPSSP100

Stajyer Dış Tic. Kont. (Hukuk Ağırlıklı Puan) GY:0,1, GK:0,1HU:0,5,

İK:0,1, KY:0,1,MU:0,1

KPSSP103

EPDK Enerji Uzman Yrd (Hukuk) GY:0,1, GK:0,1, HU:0,6, YD:0,2

KPSSP104

EPDK Enerji Uzman Yrd. GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,15, İŞ:0,15, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP106

Maliye Bakanlığı  AB Uzman Yrd. GY:0,4, GK:0,1, YD:0,5

KPSSP107

 Milli emlak kontrolorü GY:0,1GK:0,1HU:0,3İK:0,15MA:0,15MU:0,1YD:0,1

KPSSP108

Dış Ticaret Uzman Yrd. GY:0,2, GK:0,2, YD:0,6

KPSSP112

TBMM Uzman Yrd. GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, ÇE:0,1, KY:0,1, Ui:0,2

KPSSP113

 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCILIĞI GY:0.20GK:0.10YD:0.20HU:0.10İK:0.10MA:0.10KY:0.10Uİ:0.10

KPSSP115

Çalışma ve Sosyal  Güvenlik  Bakanlığı Uzman Yrd. GY:0,1, GK:0,1ÇE:0,2, HU:0,1, İK:0,1, İA:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,1

KPSSP116

Çalışma ve Sosyal  Güvenlik  Eğitim Uzman Yrd. GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

İK:0,2, İŞ:0,2, YD:0,2

KPSSP117

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müfettişliği  Yrd. GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,1, Ui:0,1, YD:0,1

KPSSP118

Özelleştirme İdaresi BşkUzman  Yrd.

SSK Sigorta Müfettiş Yrd.

GY:0,15, GK:0,1HU:0.2, İK:0,1, MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1

KPSSP119

TCMB Araştırmacı GY:0,6, GK:0,1, İK:0,3

KPSSP120

BİLİM, San. ve Tic. Bakanlığı İç Ticaret Stajyer Kontrolör Yrd. GY:0,15, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,15, KY:0,05, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1
KPSSP121 MEB 16 Branşta bu puan türünü kullanıyor(Sınıf, PDR, Fizik, Kimya, Biyoloji, Edebiyat, Türkçe, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Almanca, İlköğretim Matematik, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Ortaöğretim Matematik Öğretmenlikleri) GY:0.15, GK:0.15, EB:0.20, ÖABT:0.50

kaynak:kpssrehber

Nasıl sınavsız devlet memuru olunur?

Nasıl sınavsız devlet memuru olunur?Bu sorunun cevabı aslında KPSS Yönetmeliği içerisinde yer alan Ek Madde 4 içerisinde açık bir şekilde ifade edilmiş durumda.

İşte o maddeler:

Üniversitelerin fakülte veya dört yıllık yüksekokullarından mezun olup, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşıyanlardan;
Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Üniversiad Oyunları, Akdeniz Oyunları ile Dünya Askeri Oyunlarında ferdi ve takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenlerin,
Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler, gençler ve ümitler kategorilerinde Dünya ve Avrupa şampiyonaları ile Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girenlerin,
(a) ve (b) bentlerinde belirtilen yarışmaların takım sporlarında en az on kez ülkemizi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olanların,

kendi istekleri üzerine, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde münhal bulunan sportif eğitim uzmanı ve antrenör kadroları ile öğretmenlik için aranan diğer özel şartları da taşımaları kaydıyla Milli Eğitim Bakanlığında münhal bulunan beden eğitimi branşında öğretmen kadrolarına atanmalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Bunun yanında aşağıda verilen yarışmalarda Ferdi yada Takım halinde ilk 3 içerisine girmeyi başaranlarda KPSS olmadan Memur olabilirler.

Olimpiyat Oyunları
Parolimpik Oyunları
Üniversiad Oyunları
Akdeniz Oyunları
Dünya Askeri Oyunları

Aşağıdaki yarışmalarda da Büyükler, Gençler ve Ümitler kategorilerinde ilk 3 sırada kendilerine yer bulabilenler KPSS olmadan atama hakkına sahip olabilirler.

Dünya Şampiyonaları
Avrupa Şampiyonaları
Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Şampiyonalar

Bunların dışında bu yarışmalarda En Az 10 Kez Türkiye’yi temsil eden ancak hiçbirinde ilk 3 arasında yer alamayan sporcularda KPSS olmadan memur atamasına girebilirler.

Yönetmelik kapsamında atama yapılacak dallar ise Sportif Eğitim Uzmanı, Antrenör veya Öğretmen olarak atanabilirler. memuruz.net