Özelleştirmeler ile işsiz kalanlara geçici iş imkanı!

Sözleşmeli personelin ücreti, pozisyon unvanı, bu unvana ilişkin eğitim düzeyi, kurumunda aynı pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dikkate alınarak tespit edilecek. Özelleştirme uygulamaları sonucunda işsiz kalan işçilerden 44 bini, 2011 yılında kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel olarak sözleşmeli çalıştırılabilecek. Continue Reading “Özelleştirmeler ile işsiz kalanlara geçici iş imkanı!”