2014 KPSS’de kaç puan ile hangi kuruma yerleşebilirsiniz ?

2014 KPSS'de kaç puan ile hangi kuruma yerleşebilirsiniz ?2014 KPSS sonrası kaç puanla hangi kuruma atama yapılacağı belli oldu. KPSS Sonuçları açıklandığında farklı puan türlerinde sonuçlarla karşılaşıyorsunuz. Peki bu puan türlerini hangi kurumlara başvururken kullanabilirsiniz:

KPSS’DE KAÇ PUANLA HANGİ KURUMA BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ?

P3 Puan türüyle herhangi bir lisans mezunu 4001 kadrolarınabaşvurabilir. P93 Puan türüyle herhangi bir önlisans mezunu 3001 kadrolarınabaşvurabilir.

KPSS Puanları

P94 Puan türüyle herhangi bir ortaöğretim mezunu 2001 kadrolarınabaşvurabilir.

P10 Puan türüyle, ÖABT’ye girmeyen öğretmen adayları bu puan türüne göre öğretmenlik başvurusu yapmaktadır.

P121 Puan türüyle ÖABT’ye giren öğretmen adayları bu puan türüyle öğretmenlik başvurusu yapmaktadır.

PUAN TÜRÜ

KURUM

PUAN İÇERİĞİ

KPSSP1

 Merkez bankası müfettiş yardımcılığı

Merkez bankası uzman yardımcılığı

GY:0,7GK:0,3

KPSSP3

LİSANS MEZUNLARININ KPSS-B YERLEŞTİRMELERİNDE KULLANILAN PUAN TÜRÜ

KPSSP93

ÖNLİSANS MEZUNLARININ KPSS-B YERLEŞTİRMELERİNDE KULLANILAN PUAN TÜRÜ

KPSSP94

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ KPSS-B YERLEŞTİRMELERİNDE KULLANILAN PUAN TÜRÜ

KPSSP4

DPT ve  TCMB Uzman Yardımcısı

TCMB Denetçi Yardımcısı

GY:0,5, GK:0,4, YD:0,1

KPSSP5

Çalışma  ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yrd.

Kamu İhale Uzman Yrd.

Rekabet Uzman Yrd.

GY:0,5, GK:0,3, YD:0,2

KPSSP6

Denizcilik Müstearlığı  Denizcilik Uzman.Yrd.

SPK Uzman Hukukçu Yrd.

SPK Uzman Yrd.

EPDK Enerji Uzman Yrd (Mühendis)

GY:0,5, GK:0,1, YD:0,4

KPSSP7

 Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı (Teknik) GY:0,45, GK:0,25, YD:0,3

KPSSP8

Kül. ve Tur. Bk. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Stajyer Kont. (Mimar, Müh vs.)

Kül. ve Tur. Bk. Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Stajyer Kont. (Mimar, Müh vs.)

Kül. ve Tur. Bk. Kültür ve Turizm Uz. Yrd. Tar ve Köy İş. Bak Müf. Yrd.

GY:0,4, GK:D,4, YD:0,2

KPSSP10

MEB ÖĞRETMEN ATAMASI İÇİN KULLANILAN PUAN TÜRÜ GY:0.3, GK:0.3, EB:0.4

KPSSP12

Sağlık Bak. Müfettiş Yardımcısı (Teknik) GY:0,45, GK:0,3, HU:0,15, YD:0,1

KPSSP13

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İŞ MÜFETTİŞİ YARDIMCILIĞI GY:0,45GK:0,25HU:0,1YD:0,2

KPSSP16

 BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

HAZİNE UZMAN YARDIMCILIĞI(mühendis)

GY:0,35GK:0,10İŞ:0,25YD:0,30

KPSSP17

 AB Uz.Yrd. (Mühendis) Hazine Uzm.Yrd.(Mühendis) GY:0,3, GK:0,2, İK:0,2, YD:0,3

KPSSP18

Hazine Uzman Yardımcısı (Ulus. Tic.)

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ UZMAN YARDIMCILIĞI(İktisat)

G Y.0,15, GK:0,1, İK:0,45, YD:0,3

KPSSP20

 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU UZMAN YARDIMCISI GY:0.10GK:0.10HU:0.65İK:0.15

KPSSP21

AB Genel Sekreterliği AB Uz.Yrd.(Hukuk) Hazine Uz. Yrd. (Hukuk)

Bayındırlık ve İskan B. Müf.Yrd. (Hukuk)

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,5, YD:0,3

KPSSP22

AB Genel Sekreterliği AB Uzman Yrd. (İktisat)

Hazine Uzman Yrd.(İktisat)

GY:0,1, GK:0,1, İK:0,5, YD:0,3

KPSSP23

AB Uzman Yrd. (İşletme) , Hazine Uzm.Yrd. (İşletme) GY:0,1, GK:0,1, İŞ:0,5, YD:0,3

KPSSP24

AB Genel Sekreterliği AB Uzman Yrd. (Maliye)

Hazine Uzman Yrd. (Maliye)

TBMM Uzman Yardımcısı

GY:0,1, GK:0,1, MA:0,5, YD:0,3

KPSSP25

Hazine Uzman Yrd.

SSK Sigorta Uzman Yrd. (Aktüerya)

GY.0,1, GK:0,1, İA:0,5, YD:0,3

KPSSP27

 KOSGEB – KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ UZMAN YARDIMCISI GY:0.10GK:0.10YD:0.10İK:0.35İŞ:0.35

 

KPSSP29

 TÜRK EXİMBANK UZMAN YARDIMCISI GY:0.10GK:0.10HU:0.10İK:0.10İŞ:0.60

KPSSP30

AB Genel Sekreterliği AB Uzman Yrd. (Kamu Yön)

Hazine Uzman Yrd. (Kamu Yön)

GY:0,1, GK:0,1, KY:0,4, MA:0,1, YD:0,3

KPSSP31

İçişleri APK Uzman Yardımcısı

İçişleri İl Planlama Uzman Yrd.

TBMM Uzman Yrd.

GY:0,2, GK:0,2, IK:0,2,

lA:0,1, KY:0,2, MA:0,1

KPSSP33

 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı  Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği    uzman yardımcısı

 

GY:0,15GK:0,1İK:0,2KY:0,2Uİ:0,25

KPSSP34

DİE Uzman Yrd. (Teknik)

Hazine Uzman  Yrd (Sigortacılık/Aktüerya)

TBMM Uzman Yrd.

GY:0,15, GK:0,1, İK:0,2,

EK:0,15, İA:0,3, YD:0,1

KPSSP35

Bağ-Kur Denetmen Yrd.

Ulaştırma Bakanlığı Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Müfettiş Yrd.

TBMM Uzman Yrd.

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

İK:0,2, MA:0,2, MU:0,2

KPSSP36

AB Genel Sekreterliği AB Uzman Yrd. (Uluslar.İlişkiler)

Dışişleri Aday Meslek Memuru

Sağlık Bakanlığı  AB Uzman Yrd.

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,05,

İK:0,05, Uİ:0,1, YD:0,6

KPSSP37

Kaymakam Adayı

TBMM Uzman Yrd.

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1,

İK:0,2, KY:0,4, MA:0,1

KPSSP39

 BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME UZMAN VE AKTÜER YARDIMCILIĞI GY:0,2GK:0,1HU:0,2İK:0,1MA:0,1MU:0,2YD:0,1

KPSSP40

Stajyer Hazine Kontrolör Yrd.

Vergi  Müfettiş Yrd.

GY:0,2, GK:0,1, HU:0,15, İK:0,15, MA:0,15, MU:0,15, YD:0,1

KPSSP42

Devlet Malları Uzman Yrd.

Milli Emlak Denetmen Yrd.

Milli Emlak Uzman Yrd.

GY:0,15, GK:0,15, HU:0,3, İK:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP43

Muhasebat Muhasebe Uzman Yrd.

Muhasebat Muhasebe Denetmen Yrd.

Devlet Muhasebe Uzman Yrd.

GY:0,15, GK:0,15, HU:0,1,İK:0,15,

MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1

KPSSP44

Gümrük Müfettiş Yrd.

Gümrük Uzman Yrd.

Stajyer Gümrük Kontrolörü Yrd.

GY:0,15, GK:0,1, HU:0,2,

İK:0,2, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP45

 İçişleri Bakanlığı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLİ İDARELER STAJYER KONTROLÖRÜ GY:0.15GK:0.10HU:0.25İK:0.10MA:0.10MU:0.10KY:0.20

KPSSP46

 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM UZMAN YARDIMCISI GY:0,1GK:0,15HU:0,2İK:0,1MU:0,15ÇE:0.2YD:0,1

KPSSP47

Devlet Personel Uzman Yrd.

TBMM Uzman Yrd.

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

İK:0,2, KY:0,2, MA:0,1, YD:0,1

KPSSP48

TBMM Uzman Yrd. GY.0,1, GK:0,1, ÇE:0,2, HU:0,2, İK:0,1, KY:0,15, Uİ:0,15

KPSSP49

Devlet Gelir Uzman Yrd.

Gelir Uzman Yrd.

Vergi Denetmen Yrd.

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

İK:0,2, MA:0,2, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP51

Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı  Müfettiş Yrd.

Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı  Yrd.

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

İK:0,15, MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1

KPSSP53

 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müd. Stj. Kontrolör   Yrd.

Kültür ve Turizm. Bakanlığı  Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Stajyer Kontrolör Yrd.

Kültür  ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Uzman Yrd.

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,15, IK:0,15, MA:0,15, MU:0,15, YD:0,2

KPSSP54

Vergi Müfettişliği Yrd. GY:0,3, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP56

Devlet Bütçe Uzman Yrd.

TBMM Uzman Yrd.

GY:0,2, GK:0,1, HU:0,15, İK:0,15,

İA:0,05, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP57

Vergi Müfettişliği Yrd. GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,15, İŞ:0,1, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP58

DİE Uzman Yrd. Hazine Uzman Yrd. GY:0,15, GK:0,1, ÇE:0,15, İK:0,2, İA:0,1, İŞ:0,15, MU:0,05, YD:0,1

KPSSP62

Kamu İhale Uzman Yrd. GY:0,1, GK:0,1, HU:0,3, İK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP63

SSK Sigorta Uzman Yrd. GY:0,1, GK:0,1HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,3

KPSSP64

Bilim Teknoloji Ve Sanayi Bakanlığı AB Uzman. Yrd. GY:0,2, GK:0,2, HU:0,05, İK:0,05, !A:0,05, İŞ:0,05, KY:0,05, Uİ:0,05, YD:0,3

KPSSP65

 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GY:0.15GK:0.15YD:0.10HU:0.10İK:0.10İŞ:0.10MA:0.10MU:0.10KY:0.10

KPSSP67

Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı (İdari) GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,1, İŞ:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,1YD:0,1

KPSSP68

Dışişleri Aday idari Memur GY:0,35, GK:0,35, YD:0,3

KPSSP69

Dışişleri Haberleşme Teknik Personel GY:0,4, GK:0,25, İA:0,15, YD:0,2

KPSSP70

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı  Müfettiş.Yrd. (Mühendis) GY:0,4, GK:0,3, YD:0,3

KPSSP71

 BDDK yeminli murakıp yardımcılığı GY:0,2GK:0,1HU:0,1İK:0,15MA:0,15MU:0,1EK:0,05İA:0,05YD:0,1

KPSSP72

MASAK Uzman Yrd. GY:0,2, GK:0,1, HU:0,2,

İK:0,2, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP75

 T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI HAZİNE UZMAN YARDIMCILIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞINA GİRİŞ SINAVI İLE AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ UZMAN YARDIMCISI

GY:0.40GK:0.10YD:0.10İA:0.40

KPSSP76

Hazine Müsteşarlığı  Sigorta Denetleme Uzman Yrd. GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,2, YD:0,1

KPSSP77

Telekomünikasyon Uzman Yrd. (GİH) GY:0,15, GK:0,15, HU:0,15, İK:0,15,

İŞ:0,15, MU:0,1, YD:0,15

KPSSP78

Telekomünikasyon Uzman Yrd. (THS) GY:0,4, GK:0,35, lA:0,1, YD:0,15

KPSSP79

 SAVUNMA SANAYİİ UZMAN YARDIMCILIĞI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNDAN

BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI

GY:0.15GK:0.10HU:0.75

KPSSP82

 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı  Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği    uzman yardımcısı GY: 0.15 GK:0.15YD:0.20HU:0.10İK:0.10İŞ:0.05MA:0.05KY:0.05Uİ:0.15

KPSSP86

İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞIENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILIĞI

GY:0.20GK:0.10YD:0.20HU:0.10İK:0.10MA:0.10KY:0.10Uİ:0.10

KPSSP88

Hazine Uzman Yrd. (Ulus. İliş.)

Sağlık Bakanlığı  AB Uzman Yrd.

GY.0,2, GK:0,1, HU:0,1,

İK:0,1, Uİ:0,1, YD:0,4

KPSSP89

Çal. Sos. Güvenli Bakanlığı  Müfettiş Yrd.

Tarım ve Köy İşletmeciliği  Bakım  Kont. Yrd.

GY:0,2, GK:0,2, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP92

Hazine Uzman Yrd. (Matematik)

Hazine Uzman Yardımcısı (Ekonometri)

APK Maliye Uzman Yardımcısı

GY:0,15, GK:0,1, EK:0,15, İK:0,15, lA:0,15, YD:0,3

KPSSP95

Başbakanlık Uzman Yrd. GY:0,1, GK:0,1, HU:0,15, İK:0,1, |Ş:0,1,KY:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,15

KPSSP96

Dış Ticarette Standardidasyon Denetmen Yrd. GY:0,35, GK:0,35,

İŞ:0,1, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP97

Başbakanlık Uzman Yrd. (Hukuk Ağırlıklı Puan)

TBMM Uzman Yrd.

GY:0,15, GK:0,15, HU:0,5, İK:0,1, KY:0,1

KPSSP98

TBMM Uzman Yrd. GY:0,15, GK:0,15, İK:0,5, İŞ:0,1, MU:0,1

KPSSP100

Stajyer Dış Tic. Kont. (Hukuk Ağırlıklı Puan) GY:0,1, GK:0,1HU:0,5,

İK:0,1, KY:0,1,MU:0,1

KPSSP103

EPDK Enerji Uzman Yrd (Hukuk) GY:0,1, GK:0,1, HU:0,6, YD:0,2

KPSSP104

EPDK Enerji Uzman Yrd. GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,15, İŞ:0,15, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP106

Maliye Bakanlığı  AB Uzman Yrd. GY:0,4, GK:0,1, YD:0,5

KPSSP107

 Milli emlak kontrolorü GY:0,1GK:0,1HU:0,3İK:0,15MA:0,15MU:0,1YD:0,1

KPSSP108

Dış Ticaret Uzman Yrd. GY:0,2, GK:0,2, YD:0,6

KPSSP112

TBMM Uzman Yrd. GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, ÇE:0,1, KY:0,1, Ui:0,2

KPSSP113

 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCILIĞI GY:0.20GK:0.10YD:0.20HU:0.10İK:0.10MA:0.10KY:0.10Uİ:0.10

KPSSP115

Çalışma ve Sosyal  Güvenlik  Bakanlığı Uzman Yrd. GY:0,1, GK:0,1ÇE:0,2, HU:0,1, İK:0,1, İA:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,1

KPSSP116

Çalışma ve Sosyal  Güvenlik  Eğitim Uzman Yrd. GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

İK:0,2, İŞ:0,2, YD:0,2

KPSSP117

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müfettişliği  Yrd. GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,1, Ui:0,1, YD:0,1

KPSSP118

Özelleştirme İdaresi BşkUzman  Yrd.

SSK Sigorta Müfettiş Yrd.

GY:0,15, GK:0,1HU:0.2, İK:0,1, MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1

KPSSP119

TCMB Araştırmacı GY:0,6, GK:0,1, İK:0,3

KPSSP120

BİLİM, San. ve Tic. Bakanlığı İç Ticaret Stajyer Kontrolör Yrd. GY:0,15, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,15, KY:0,05, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1
KPSSP121 MEB 16 Branşta bu puan türünü kullanıyor(Sınıf, PDR, Fizik, Kimya, Biyoloji, Edebiyat, Türkçe, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Almanca, İlköğretim Matematik, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Ortaöğretim Matematik Öğretmenlikleri) GY:0.15, GK:0.15, EB:0.20, ÖABT:0.50

kaynak:kpssrehber

2010 KPSS Ortaöğretim ve Önlisans Sınav Başvuru Tarihi

kpss25552010 yılı KPSS Ortaöğretim ve Önlisans başvuru ve sınav tarihleri belirlendi. KPSS 2010 yılında sınava girmek istiyen lise mezunu ve 2 yıllık üniversite mezunu adaylar başvuru tarihi 31 Mayıs 2010‘dur. Son başvuru tarihi ise 02 Temmuz 2010 olarak belirlendi.

Kamu Personeli Seçme Sınavına ilk defa katılacak olan kişiler öncelikle Vakıfbank’ın herhangi bir şubesine kendi T.C. numarasından adına KPSS ücretini yatırması ve ardından bulunduğu ilin rektörlüğüne ve ÖSYM sınav merkezlerine gitmesi gerekir.
Continue Reading “2010 KPSS Ortaöğretim ve Önlisans Sınav Başvuru Tarihi”